Vojna jedinica nosi naziv Nikola Tesla

Formira se hrvatska vojna jedinica, pod nazivom Nikola Tesla, koja se borila na prostorima Like, Dalmacije, Bosne, Crne Gore, Sandžaka, Srbije, Srema i Slavonije. Jedinica se istakla po tome što je oslobodila Liku imeđu marta i maja ove godine kao deo operacije Drvar i Beograd.
 
Back to top