Na preporuku Čarlsa Bečelora kreće ka Americi

U martu se vraća u Pariz a zatim na nagovor Edisonovog prijatelja Čarlsa Bečelora, koji mu daje pismo upućeno Edisonu, Tesla kreće put Amerike parobrodom City of Richmond. Bio je jedan od 910 putnika na brodu na kojem je izbila pobuna i gde zamalo nije stradao u opštoj tuči.Po dolasku u Ameriku, zapošljava se kod Edisona.
Back to top