Daje svoje viđenje rata

Dan nakon atentata na Franca Ferdinanda u Sarajevu, Tesla izjavljuje za Njujork Post (The New York Post) u članku Tesla does not see war (29. 6. 1914.), da ne veruje da će doći do nekog većeg oružanog sukoba nakon smrti austrougarskog prestolonaslednika, a ukoliko se desi da rat i izbije, on se neće proširivati dalje od Evrope.
Međutim, krajem iste godine, 20. decembra, Njujork San (The New York Sun) objavljuje članak  u kojem Tesla raspravlja o tome da je rat suštinski manifestacija energije u kojoj se masa ubrzava ili usporava upotrebom sile. On je istakao da se trajanje rata, budući da je to fizički proces, može izračunati matematičkim jednačinama. Tako je on u članku predvideo da će rat trajati pet godina. 
Back to top