Svetska izložba u Čikagu

Na Svetskoj izložbi u Čikagu, postiže veliki uspeh svojim eksperimentima i zajedno sa Vestinhausom uspešno demonstrira svoj sistem proizvodnje, prenošenja i korišćenja naizmeničnih struja pomoću uređaja „Kolumbovo jaje“, što je bilo odlučujuće za usvajanje tog koncepta prilikom gradnje hidroenergetskog sistema na Nijagarinim vodopadima. Tada je demonstrirao i propuštanje struje visokog napona kroz svoje telo, i time konačno dokazao bezopasnost struje visokih napona po živa bića. Na izložbi su se takođe mogle videti i mašine za pranje posuđa, električni šporeti, ventilatori i drugi primenjeni izumi koji su koristili Tesline patente, što je izazvalo pravo oduševljenje među posetiocima. Posle izložbe doneta je odluka da se Teslin polifazni sistem primeni na Nijagarinim vodopadima. 
Back to top