Prvi put preneta naizmenična struja od Nijagare do Bafala

Tesla obilazi elektranu na Nijagari sa Vestinghausom i Edvardom Adamsom. U novembru jenaizmenična struja prvi put prenetaod hidrocentrale na Nijagari do grada Bafala. U novoj laboratoriji Tesla obavlja dalje radio eksperimente. Tesla je izabran za počasnog člana Akademije znanosti i ujmetnosti u Zagrebu.
Back to top