Prve fotografije iks-zraka i eksperimenti sa fluorescentnom lampom

Tesla pravi prve fotografije iks-zraka i otkriva bežični prenos. Takođe, pedeset godina pre početka komercijalne upotrebe, izvodi eksperiment sa bežičnom fluorescentnom lampom.Ovaj izum ostaje u senci bežičnog prenosa energije u vakuumskoj cevi, čime je Tesla započeo rad na bežičnom prenosu energije. Takođe, pronalazi generator struja visoke frekvencije. 
Back to top