Prijavljuje patente

Prijavljuje transformatore za višefaznu struju i prenos električne energije pomoću njih. 
Back to top