Prijavljuje patente

Prijavljuje dva patenta kojima je zaštitio asinhroni motor i prenos električne energije pomoću ove vrste motora. 
Back to top