Predavanje na Kolumbija koledžu

Drži predavanje pred Američkim institutom elektroinženjera na Kolumbija koledžu (danas Univerzitet Kolumbija) pod nazivom "Eksperimenti sa naizmeničnim strujama visoke frekvencije i njihova primena u veštačkom osvetljenju".  Prikazao je dobijanje dugih varnica, električne plamene trake i čitav niz sijalica za električno osvetljenje. Istražuje način dobijanja i primenu struja visoke frekvencije i napona i istovremeno otkriva nove i nepoznate osobine naizmeničnih struja. U ovom predavanju razmatrao je i prirodu elektriciteta.
Back to top