Postavljena komemorativna tabla na hotel Njujorker

Komemorativna tabla postavljena na hotel Njujorker na Menhetnu, u Njujorku. Tabla je napravljena još 1977. od strane jugoslovensko-američkog komiteta, ali zbog političkih razloga i promene vlasnika hotela tabla nije bila postavljenasve do tada. Tabla je postavljena zahvaljujući dr Ljubi Vujoviću, lekaru i specijalisti za hematologiju i onkologiju. Dr Ljubo Vujović upravlja aktivnostima Teslinih udruženja u Americi i Evropi. On je posvetio 40 godina istraživanju i promociji rada Nikole Tesle. Čelnicima Njujorka ustupio je potrebna dokumenta i informacije za postavljanje znaka „ćošak Nikole Tesle“ na uglu 6. avenije i 40. ulice. Za svoj rad u Njujorku dobio je nagradu s posvetom: „Dr Vujović je istaknuti građanin vredan pohvale i zahvalnosti ovoga veća i građana grada Njujorka.“
Back to top