Poseta Svetskoj izložbi u Parizu. Poseta porodici

Potpisuje još jedan ugovor sa Vestinghausom, a nikada nije potvređeno da je utvrđena vrednost tantijeme za instaliranu jednu konjsku snagu iznosila dva i po dolara. Ovaj ugovor Tesla je kasnije pocepao.  Posećuje Svetsku izložbu u Parizu i prisustvuje svečanom otvaranju Ajfelove kule. Tamo se sreće sa profesorom Vilhelmom Bjerkensom iz Norveške, asistentom Hejnriha Herca i koji mu daje dozvolu da proučava Hercov oscilator.  U Parizu se upoznaje sa poznatom glumicom Sarom Bernar a druženje su nastavili i u Njujorku. Pre povratka u Njujork Tesla posećuje Smiljan, Raduč i Plitvice. U periodu od godinu dana izgrađuje prve generatore visokih frekvencija i tada otkriva fiziološka dejstva i druge pojave u oblasti struja visokih frekvencija. 
Back to top