Poseta Evropi i predavanja u Londonu i Parizu

U Londonu drži predavanje 3. i 4. februara, pod nazivom „Eksperimenti sa naizmeničnim strujama visokog napona i visoke frekvencije“i to prvo u Institutu elektroinženjera, a zatim pred Kraljevskim  institutom Velike Britanije. Posle predavanja odaju mu čast, nudeći mu da sedne  u Faradejevu stolicu. U Pariz odlazi 19. februara, gde drži isto predavanje pred Francuskim društvom fizičara. Stiže vest da je njegova majka Đuka na samrti i kreće ka svom rodnom kraju. 
Back to top