Patentirana turbina bez lopatica

Tesla je 1913. godine patentirao turbinu bez lopatica, koja predstavlja jedan od njegovih najznačajnijih izuma u mašinstvu. Tokom druge polovine 1913. godine Tesla pažljivo osmišljava marketinški plan za korišćenje svojih turbina, a sve u cilju svog trijumfalnog povratka u Vardenklif i daljem razvoju sistema bežičnog prenosa energije. Glavnu ulogu u promovisanju turbina imao je bivši Edisonov saradnik Sigmund Bergman. Međutim, do kraja godine, Tesla je ipak prinuđen da prizna da ne može da usavrši svoje turbine i zapada u nove dugove. Radi na projektu generatora za čeono svetlo za lokomotivu i počinje saradnju sa Dresel kompanijom (Dresel Companies).
Back to top