Osniva se Tesla Electric Company

Advokat Parker Pejdž priprema sedam Teslinih patenata iz oblasti polifaznog sistema, i oni se smatraju najznačajnijim u njegovom stvaralaštvu. Upoznaje se sa Alfredom Braunom i Čarlsom Pekom sa kojima osniva društvo Tesla Electric Company i sa kojima se dogovara da će, u zamenu za finansiranje, podeliti svoje patente. Sigeti dolazi u Ameriku i postaje Teslin asistent. Te godine Tesla izrađuje svoje prve indukcione motore i generatore naizmenične struje. 
Back to top