Odlazak u Pariz

Odaziva se na poziv Edisonove kompanije i sa svojim prijateljem Sigetijem odlazi u Pariz, gde počinje da radi u Edisonovom kontinentalnom društvu. Ističe se u radu na prepravkama Edisonovih dinamo-mašina i izradom jednog regulatora napona. Tu ostaje do februara 1883. godine.
 
Back to top