Njujorška akademija nauka proglašava Teslu za svog redovnog člana

Tesla objavljuje u članku da je njegov uveličavajući predajnik dostigao snagu od 25 miliona konjskih snaga.
Njujorška akademija nauka je izabrala Nikolu Teslu za svog redovnog člana.
Pravi prvi radni model Tesline turbine u kojoj je primenjen nov princip iskorišćavanja energije fluida putem trenja.
Back to top