Nikola Tesla rođen u Smiljanu

Tesla je rođen u Smiljanu 10.7.1856. Smiljan i Gospić su u to vreme bili deo Like, a Lika je, uz Kordun i Baniju, činila Vojnu krajinu, koja je bila deo Austrougarske monarhije. U njoj su živeli graničari a vlast je bila vojna. Jedan od oficira je bio i Josif Tesla, stric Nikole Tesle, čiji je otac bio narednik u Napoleonovoj vojsci. Josif je imao dve sestre i brata Milutina, Teslinog oca. Prezime Tesla sretalo se uglavnom samo u Lici. Teslinu užu porodicu činili su: Milutin, Teslin otac,  Georgina (Đuka, rođena Mandić od oca Nikole Mandića i majke Sofije Budisavljević), Teslina majka, stariji brat Dane koji je preminuo u ranoj mladosti i sestre Milka (Glumičić), Angelina (Trbojević) i Marica (Kosanović). Teslini ujaci, Petar i Pavle-Paja Mandić, takođe su bili veoma značajni za Teslu. 
Back to top