Morgan odbija da dalje finansira Teslu i okreće se Markoniju.

Tesla je vlasnik stotinu i jednog patenta.Pad berze 1901-1903. godine, nazvan još i „panika bogataša“ obezvređuje novac koji je Tesla dobio od Morgana. Ovaj pad je nije toliko uticao na male investitorekoliko na velike bankare. Vodeći bankari, uključujui i Morgana, uništili su manje snažnu konkurenciju i nastavili da šire svoj uticaj na tržištu. Ovo je samo dokaz koliko je uticaj vodećih investitora bio jak i da je realizacija svakog značajnijeg projekta bila podložnanjihovim manipulacijama. Do ove godine Teslin projekat još nije bio završen. Morgan odbija da dalje finansira Teslu, s obzirom da je Markoni već poslao svoj radio signal uz pomoć jeftinije opreme. Morgan se sve više okreće Markoniju.  
Back to top