Kumstvo crkve Sv. Save u Geriju

U nedelju, 6. juna 1938. godine, administrator Američko-kanadske eparhije, episkop Irinej Đorđević osvetio je kamen temeljac nove crkve Svetog Save. Nikola Tesla se sa zadovoljstvom primio kumstva i odredio Mihajla Dučića, poznatog privrednika iz Gerija, da ga lično zastupa jer sam nije bio u mogućnosti da dođe zbog posledicapo,enute saobraćajne nesreće. Po M. Dučiću Tesla je kao kum novog hrama priložiopet stotina američkih dolara. Američka štampa je sutradan prenela vesti sa osvećenja crkve Sv. Save gde navodi da je preko četiri stotine delegata iz raznih krajeva zemlje došlo na ovu crkvenu svečanost čiji je kum lično Nikola Tesla.
Back to top