Korporacija AGFA zatvara Vardenklif objekat

Korporacija AGFA zatvara 1992. godine Vardenklif objekat. Imanje je pod nadzorom Departmana za očuvanje životne sredine države Njujork očišćen od otpada koji je nastao tokom perioda boravka fotografske kompanije. AGFAje tokom septembra 2008. godina utrošila 5 miliona dolara na čišćenje prostora od srebra i kadmijuma. Korporacija je imanje ponudila na prodaju 2009. godine po ceni od 1.650.000 dolara.
 
Back to top