Kolaps berze

“Panika iz 1907.”, poznata i kao “bankarska panika”, počela je u  SAD padom cena deonica za 50 posto i proširila se ka Francuskoj i Italiji, nakon kolapsa berze. Ova kriza je skoro uništila američku ekonomiju, najveće njujorke banke bile su na ivici bankrota. Krizu je ublažio Morgan, koji je u sistem upumpao ogromne količine svog novca i ubedio je većinu velikih bankara da učine isto. Tokom ove krize Morgan je lično vodio koaliciju bankara i imao je znatan uticaj na članove američkog kongresa. 
Back to top