Jedinica za magnetnu indukciju dobija Teslino ime

Na konferenciji Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) u Parizu, jedna međunaraodna jedinica je dobila Teslino ime. Tesla simbol T se koristi za merenje gustine magnetnog fluksa (ili magnetne induktivnosti). Tesla je jedan od samo tri američka naučnika kome je data ova čast.
Back to top