Američki Vrhovni sud donosi odluku u sporu o radio-tehnici

Posle tri sudska procesa Američki vrhovni sud konačno donosi odluku da u Markonijevom patentu koji se tiče radio-tehnike nema nijedne novine koja već ne postoji u izumima Tesle, Lodža i Stona. Tesli se priznaje da je anticipirao sistem od četiri kola, koji je objavio u svom patentu iz 1897. a koji je osnova za bežičnu telegrafiju. Iako je sud doneo presudu kojim se priznaje Teslin doprinos radio-tehnici, njegov doprinos u oblasti radio-tehnike primećen je i priznat u udžbenicima tek pre desetak godina. 
Back to top