Систем електричног осветљења (патент бр. 454 622)

Систем електричног осветљења (патент бр. 454 622)
Овим патентом Тесла је допринео унапређењу направа за електрично осветљење. Открио је да се најефикаснији резултати, под практички сасвим изводљивим условима, постижу помоћу електричних струја које имају и високу фреквенцију и високи напон.

То значи да се за производњу светлости може користити електрична струја изузетно мале периоде и врло високог напона, и то са великом предношћу, како економском тако и практичном.
 
Тесла је открио да ако се такве струје прикључе на изводе сијалице са ужареним влакном, тада се угљено влакно може ужарити и остати у том стању или, уопште, да свако тело које може да произведе описану струју високог напона, прописно затворено у суду из кога је извучен ваздух, може почети да светли или да се жари.
 
Сва апаратура коришћена у овом патенту ( са изузеком специјалних облика сијалица) је конвенционална, добропознате конструкције и већ у општој употреби, али њихова употреба на начин описан у овом изуму, доноси нам систем електричног осветљења са извесним новим и корисним побољшањима.
 
Битна ставка код овог патента и времена у коме је настајао, јесте Теслина идеја о новим генераторима високих фреквенција, којом би и производња светлости на такву струју била могућа. Ту на сцену ступа Теслин трансформатор.
 
Теслин трансформатор представља нови тип генератора струја високих фреквенција. Настао је првенствено Теслиним интересовањем за индуктивности и капацитивности у колу наизменичне струје, посебно код струја високих фреквенција.
Заменом калема трансформатором без гвожђа, с лабаво индуктивно спрегнутим секундаром, и коришћењем до тада познатог осцилаторног пражњења кондензатора кроз завојнице, створио је данас познати “Теслин осцилирајући трансформатор” или “Теслин трансформатор”.
 
Комплетан Теслин осцилатор садржи и посебно напојно коло са разним облицима варничара, у зависности од типа струје који се користи. У моменту достизања одређеног напона за одабрани варничар, долази до пробоја варничког процепа и почиње пражњење кондензатора преко примарног калема Теслиног трансформатора. Пражњење је осцилаторно и облик струје која се генерише је одређен индуктивностима и капацитивностима примара и секундара, као и међусобном спрегом та два дела.
 
Најповољнији случај је када се варница у примарном колу угаси по преласку енергије у секундар, јер тада нема даљих губитака у примару и секундар наставља да осцилује у учестаности секундарног кола. Битна је и јака спрега примара и секундара, због скраћивања времена преноса енергије.
Примена Теслиног трансформатора у данашњем тренутку је огромна. Од добијања високог напона за паљење бензинске смеше у аутомобилима, за телевизијске катодне цеви, осцилоскопе итд. па преко кола радио-предајника и пријемника, све до модерних напајања за рачунаре.
 
Систем осветљења и Теслин трансформатор су уско повезани.Овим патентима Тесла показује да је способан за осмишљавање и корисничких/крајњих производа, али и позадинског система који би такав изум и омогућио.
 
Тесла је патентирао овај изум 23. јуна, 1891.
За више информација посетите: http://goo.gl/ZiAyYd
 

Остали патенти

Комутатор за динамо електричне машине (патент бр. 334 823)
Комутатор за динамо електричне машине (патент бр. 334 823)

Циљ овог патента је спречавање појаве варничења код динамо-електричних машина која настаје услед пок…

Прочитај цео чланак
Електромагнетски мотор (патент бр. 381 968)
Електромагнетски мотор (патент бр. 381 968)

Овај изум представља унапређено решење проблема претварања електричне енергије у механичку. Он омогу…

Прочитај цео чланак
Систем дистрибуције електричне енергије (патент бр. 381 970)
Систем дистрибуције електричне енергије (патент бр. 381 970)

Овај проналазак омогућава да се струја из једног извора расподели на већи број потрошача тако да се…

Прочитај цео чланак
Начин добијања једносмерних из наизменичних струја (патент бр. 413 353)
Начин добијања једносмерних из наизменичних струја (патент бр. 413 353)

Циљ овог патента је проналажење начина за усмеравање или претварање наизменичних струја у једносмерн…

Прочитај цео чланак
Ротор за електричне машине (патент бр. 417 794)
Ротор за електричне машине (патент бр. 417 794)

Циљ овог патента је производња ротора високог степена електричног искоришћења, чија је изградња једн…

Прочитај цео чланак
Електромагнетски мотор наизменичне струје (патент бр. 433 700)
Електромагнетски мотор наизменичне струје (патент бр. 433 700)

Овим патентом Тесла је унапредио класе електромотора код којих обртање настаје услед прогресивног кр…

Прочитај цео чланак
Намотај за електромагнете (патент бр. 512 340)
Намотај за електромагнете (патент бр. 512 340)

Циљ овог патента је повећање корисности навојака без скупих кондензатора. Тесла је открио да у свак…

Прочитај цео чланак
Апарат за производњу озона (патент бр. 568 177)
Апарат за производњу озона (патент бр. 568 177)

Унапређивањем дотадашњих изума и апарата, Тесла долази до високонапонских електричних пражњења, која…

Прочитај цео чланак
Метода и апаратура за произвођење струја високе фреквенције  (патент бр. 568 179)
Метода и апаратура за произвођење струја високе фреквенције (патент бр. 568 179)

Још један од Теслиних патената које је научник током година усавршавао, и на који се односи више пат…

Прочитај цео чланак
Апаратура за произвођење електричних струја високих фреквенција и напона (патент бр. 568 176)
Апаратура за произвођење електричних струја високих фреквенција и напона (патент бр. 568 176)

У време Теслиног рада, електрична енергија се преносила искључиво у облику једносмерне струје. Такав…

Прочитај цео чланак
Електрични упаљач за гасне машине (патент бр. 609 250)
Електрични упаљач за гасне машине (патент бр. 609 250)

Овај изум има намену у уређајима за чији рад је потребно направити варницу. За то се користи направа…

Прочитај цео чланак
Начин управљања и апаратура механизма за управљање покретним пловним објектима или о возилима (патент бр. 613 809)
Начин управљања и апаратура механизма за управљање покретним пловним објектима или о возилима (патент бр. 613 809)

Оно што разликује овај патент од свих система до тада који су обезбеђивали управљање механизмом, јес…

Прочитај цео чланак
Систем за пренос електричне енергије (патент бр. 645 576)
Систем за пренос електричне енергије (патент бр. 645 576)

Од самих почетака употребе електричне енергије па до данас пренос енергије остварује се путем електр…

Прочитај цео чланак
Начин појачавања и искоришћења ефеката који се преносе кроз природне средине (патент бр. 685 953)
Начин појачавања и искоришћења ефеката који се преносе кроз природне средине (патент бр. 685 953)

Овај изум је донео побољшање у начину коришћења ефеката који се преносе кроз природне средине до нек…

Прочитај цео чланак
Начин коришћења енергије зрачења (патент бр. 685 958)
Начин коришћења енергије зрачења (патент бр. 685 958)

Извесна зрачења (ултраљубичаста светлост, катодни и рендгенски зраци) имају својство да да електричн…

Прочитај цео чланак
Систем за сигнализацију (патент бр. 725.605)
Систем за сигнализацију (патент бр. 725.605)

Циљ овог проналаска је да се превазиђу недостаци и да се велики број предајних и пријемних станица о…

Прочитај цео чланак
Турбина (патент бр. 1 061 206)
Турбина (патент бр. 1 061 206)

Овај изум омогућава претварање енергије кретања флуида у механички рад (ротационо кретање) или обрат…

Прочитај цео чланак
Громобран (патент бр. 1 266 175)
Громобран (патент бр. 1 266 175)

Теслин громобран представља унапређен систем за заштиту од удара грома који се по својој конструкциј…

Прочитај цео чланак
Вентилски цевовод (патент бр. 1 329 559)
Вентилски цевовод (патент бр. 1 329 559)

Циљ овог патента је омогућавање протока флуида у једном смеру и блокирање протока у другом смеру без…

Прочитај цео чланак
Метод ваздушног транспорта (патент бр. 1 665 113)
Метод ваздушног транспорта (патент бр. 1 665 113)

Све до објаве овог патента постојала су два решења за ваздушни транспорт: хеликоптер и авион. Тесла…

Прочитај цео чланак
Повратак на врх стране