Електромагнетски мотор (патент бр. 381 968)

Електромагнетски мотор (патент бр. 381 968)
Овај изум представља унапређено решење проблема претварања електричне енергије у механичку. Он омогућава да мотор ради константом брзином без обзира на оптерећење, постиже велику економичност претварања енергије и не захтева коришћење уређаја за комутацију. Оваква врста мотора касније добија назив синхрони мотор.

Мотор се састоји од прстена (обележено са R), који је израђен од танких изолованих гвоздених прстенова или прстенских плочица да би био што је могуће више осетљив на промене магнетног поља. Прстен је окружен са четири симетрично постављена намотаја од изоловане жице, што представља статор (обележено са C, C, C’, C’). Дијаметрално супротни намотаји су повезани тако да раде у паровима, производећи слободне полове на дијаметрално супротним крајевима прстена. Унутар прстена, на осовину је постављен магнетни диск (обележено са D), који је монтиран тако да се слободно окрећен унутар прстена. Генератор (обележен са G) је уобичајеног типа, при чему овај који је приказан има магнете NS који стварају поље и цилиндрично роторско језгро (обележено са А), на које су постављена два намотаја (обележено са B i B´). Слободни крајеви намотаја су провучени кроз осовину (обележено са a'), и везани на изоловане прстенове (обележено са b, b, b´, b´).Овај генератор служи са покретање мотора.

Принцип рада овог мотора заснива се на примени обртног магнетног поља. То значи да мотор мора да се напаја наизменичном струјом, у овом случају из генератора. Та струја се доводи на намотаје мотора, који стварају променљиво магнетно поље.  Конструкција мотора је таква да омогућава периодично смењивање полова магнетног поља. Под утицајем магнетних сила оваквог поља, долази до ротације диска, при чему су брзине ротора мотора и генератора једнаке.

Иза овог патента стоји занимљива прича о томе како је Тесла за њега добио идеју.
Током друге године студија политехничке школе у Грацу, Тесла је присуствовао демонстрацији експеримената са Грамовим динамом које је изводио професор Пешл. Том приликом Тесла је запазио да би можда било могуће покретати мотор без четкица. Професор Пешл је сматрао да ће Тесла урадити велике ствари, али да ипак није могуће покретати мотор без четкица.
Тесла није одустајао од своје идеје и успео је да патентира свој изум 1. маја 1888. године.
За више информација погледајте: http://goo.gl/sfTTkz

Остали патенти

Комутатор за динамо електричне машине (патент бр. 334 823)
Комутатор за динамо електричне машине (патент бр. 334 823)

Циљ овог патента је спречавање појаве варничења код динамо-електричних машина која настаје услед пок…

Прочитај цео чланак
Систем дистрибуције електричне енергије (патент бр. 381 970)
Систем дистрибуције електричне енергије (патент бр. 381 970)

Овај проналазак омогућава да се струја из једног извора расподели на већи број потрошача тако да се…

Прочитај цео чланак
Начин добијања једносмерних из наизменичних струја (патент бр. 413 353)
Начин добијања једносмерних из наизменичних струја (патент бр. 413 353)

Циљ овог патента је проналажење начина за усмеравање или претварање наизменичних струја у једносмерн…

Прочитај цео чланак
Ротор за електричне машине (патент бр. 417 794)
Ротор за електричне машине (патент бр. 417 794)

Циљ овог патента је производња ротора високог степена електричног искоришћења, чија је изградња једн…

Прочитај цео чланак
Електромагнетски мотор наизменичне струје (патент бр. 433 700)
Електромагнетски мотор наизменичне струје (патент бр. 433 700)

Овим патентом Тесла је унапредио класе електромотора код којих обртање настаје услед прогресивног кр…

Прочитај цео чланак
Систем електричног осветљења (патент бр. 454 622)
Систем електричног осветљења (патент бр. 454 622)

Овим патентом Тесла је допринео унапређењу направа за електрично осветљење. Открио је да се најефика…

Прочитај цео чланак
Намотај за електромагнете (патент бр. 512 340)
Намотај за електромагнете (патент бр. 512 340)

Циљ овог патента је повећање корисности навојака без скупих кондензатора. Тесла је открио да у свак…

Прочитај цео чланак
Апарат за производњу озона (патент бр. 568 177)
Апарат за производњу озона (патент бр. 568 177)

Унапређивањем дотадашњих изума и апарата, Тесла долази до високонапонских електричних пражњења, која…

Прочитај цео чланак
Метода и апаратура за произвођење струја високе фреквенције  (патент бр. 568 179)
Метода и апаратура за произвођење струја високе фреквенције (патент бр. 568 179)

Још један од Теслиних патената које је научник током година усавршавао, и на који се односи више пат…

Прочитај цео чланак
Апаратура за произвођење електричних струја високих фреквенција и напона (патент бр. 568 176)
Апаратура за произвођење електричних струја високих фреквенција и напона (патент бр. 568 176)

У време Теслиног рада, електрична енергија се преносила искључиво у облику једносмерне струје. Такав…

Прочитај цео чланак
Електрични упаљач за гасне машине (патент бр. 609 250)
Електрични упаљач за гасне машине (патент бр. 609 250)

Овај изум има намену у уређајима за чији рад је потребно направити варницу. За то се користи направа…

Прочитај цео чланак
Начин управљања и апаратура механизма за управљање покретним пловним објектима или о возилима (патент бр. 613 809)
Начин управљања и апаратура механизма за управљање покретним пловним објектима или о возилима (патент бр. 613 809)

Оно што разликује овај патент од свих система до тада који су обезбеђивали управљање механизмом, јес…

Прочитај цео чланак
Систем за пренос електричне енергије (патент бр. 645 576)
Систем за пренос електричне енергије (патент бр. 645 576)

Од самих почетака употребе електричне енергије па до данас пренос енергије остварује се путем електр…

Прочитај цео чланак
Начин појачавања и искоришћења ефеката који се преносе кроз природне средине (патент бр. 685 953)
Начин појачавања и искоришћења ефеката који се преносе кроз природне средине (патент бр. 685 953)

Овај изум је донео побољшање у начину коришћења ефеката који се преносе кроз природне средине до нек…

Прочитај цео чланак
Начин коришћења енергије зрачења (патент бр. 685 958)
Начин коришћења енергије зрачења (патент бр. 685 958)

Извесна зрачења (ултраљубичаста светлост, катодни и рендгенски зраци) имају својство да да електричн…

Прочитај цео чланак
Систем за сигнализацију (патент бр. 725.605)
Систем за сигнализацију (патент бр. 725.605)

Циљ овог проналаска је да се превазиђу недостаци и да се велики број предајних и пријемних станица о…

Прочитај цео чланак
Турбина (патент бр. 1 061 206)
Турбина (патент бр. 1 061 206)

Овај изум омогућава претварање енергије кретања флуида у механички рад (ротационо кретање) или обрат…

Прочитај цео чланак
Громобран (патент бр. 1 266 175)
Громобран (патент бр. 1 266 175)

Теслин громобран представља унапређен систем за заштиту од удара грома који се по својој конструкциј…

Прочитај цео чланак
Вентилски цевовод (патент бр. 1 329 559)
Вентилски цевовод (патент бр. 1 329 559)

Циљ овог патента је омогућавање протока флуида у једном смеру и блокирање протока у другом смеру без…

Прочитај цео чланак
Метод ваздушног транспорта (патент бр. 1 665 113)
Метод ваздушног транспорта (патент бр. 1 665 113)

Све до објаве овог патента постојала су два решења за ваздушни транспорт: хеликоптер и авион. Тесла…

Прочитај цео чланак
Повратак на врх стране