Патенти

Никола Тесла је за своје проналаске добио укупно 278 патената у 26 земаља. У периоду од маја 1885. године до октобра 1927. године, Тесла је Америчком патентном заводу приложио 111 патентних писама. Тачан број добијених патената ван САД још није утврђен, али тај број прелази 167. Већина иностраних патената описује исту материју као и амерички патенти. Постоји 125 проналазака који су предмет заштите у оригиналним патентима. Тесла је већи део својих изума редовно пријављивао Америчком патентном заводу. Посебно је занимљиво то што је јавности представљао своја открића у виду предавања или чланака тек након што би их пријавио патентном заводу. То јасно сведочи о начину Теслиног рада, али омогућава и да се Теслин проналазачки рад сагледа кроз групе патената.
 
Први изуми за које је Тесла пријавио патенте били су из области лучног осветљења и динамо машина. Унапредио је рад динамо машина спречавајући варничење и буку која се јављала приликом генерисања електричне енергије, неопходне за растуће потребе осветљења у Њујорку. У овој групи патената налазе се лампа, комутатор и разне врсте регулатора за динамо електричне машине једносмерне струје, али као најзначајнији издваја се патент под називом “Комутатор за динамо електричне машине” (патентни број 334.823). 

Чак и за време патентирања својих изума за побољшање динама једносмерне струје Тесла је све више пажње посвећивао свом открићу обртног магнетог поља и изради индукционог мотора. Он је у томе видео прави напредак с обзиром да је то откриће водило ка усвајању потпуно новог система, односно система наизменичних струја. Следећа група патената је везана управо за индукциони мотор и систем полифазних струја у целини. Овај систем је знатно уздрмао америчку научну јавност с обзиром да је, до тада, у масовној употреби био једино Едисонов систем једносмерне струје. Тесла није први научник који се бавио овим системом, али је први научник који је направио индукциони мотор који омогућава ширу употребу овог система.

У овој групи патената постоји преко 40 патената који обухватају, не само обртно магнетно поље и индукциони мотор, већ и читав систем преноса и употребе ове врсте електричне енергије.  Од најзначајнијих у овој групи су “Електромагнетски мотор наизменичне струје” (пат. бр. 433.700), “Електромагнетски мотор” (пат. бр. 381.968) и “Систем дистрибуције електричне енергије” (пат. бр. 381.970), као и патенти “Начин добијања једносмерних из наизменичних струја” (пат. бр. 413.353), који описује метод конверзије струја, и “Ротор за електричне машине” (пат. бр. 417.794), који је омогућио смањење губитака тј. имао знатно већи степен искоришћења.

Битно је напоменути да је овај систем усвојен приликом изградње хидроцентрале на Нијагариним водопадима, и тиме је та централа постала прва централа на свету која је користила систем наизменичних струја.

Како су постојале тврдње о опасности наизменичних струја по људски живот, Тесла је покушавајући да докаже супротно, све више вршио експерименте са наизменичним струјама високог напона и високе фреквенције и радио на њиховој примени у вештачком осветљењу. О томе најбоље сведочи патент “Систем електричног осветљења” (пат. бр. 454.622), у коме се, између осталог, први пут помиње и Теслин трансформатор. Да би избегао коришћење скупих кондензатора, Тесла је користио намотаје за електромагнете који су повећавали корисност. На овом принципу, патентираним под називом “Намотај за електромагнете” (пат. бр. 512.340), је касније настао тзв. Теслин калем. Остали битни патенти из области струја високе фреквенције су “Апаратура за произвођење електричних струја високе фреквенције и напона” (пат. бр. 588.176) и “Метод и апаратура за произвођење струја високе фреквенције” (пат. бр. 568.179).

Међу патенте који су одмах нашли практични примену убраја се “Апарат за производњу озона“ (пат. бр. 568.177), по ком су се производили озонски генератори коришћени у медицинске сврхе.
 
Након ових патената уследио је рад на бежичном преносу електричне енергије и истраживањима у области икс-зрака. Уобличивши нека свој истраживања у овом пољу Тесла пријављује два патента “Систем за пренос електричне енергије” (пат. бр. 645.576) и 649.621 који су значајно допринели развоју радио-технике. Такође патентом “Систем за сигнализацију” (пат. бр. 725.605), ради на заштити порука или сигнала услед ометења, откривања или ремећења на неки други начин. Да би показао прави значај у могућност коришћења патената из ове области Тесла је саградио модел брода са телеуправљањем, који је посебно патентирао под називом “Начин управљања и апаратура механизма за управљање покретним пловним објектима или возилима” (пат. бр. 613.809). Додатни патенти који доприносе побољшању преноса електричне енергије кроз ваздух су “Начин појачавања и искоришћења ефеката који се преносе кроз природне средине” (пат. бр. 685.953)  и “Начин коришћења енергије зрачења” (патент бр. 685 958).

Након неуспеха са Варденклиф пројектом, машинство је била следећа област коју је Тесла унапредио великим бројем патената. Међу њима су “Турбина” (пат. бр. 1.061.206), “Вентилски цевовод” (пат. бр. 1.329.559) и “Електрични стартер гасних машина” (пат. бр. 609.250).

На пољу заштите грађевинских објеката, Тесла је унапредио громобране, и својим патентом “Громобран” (пат. бр. 1.266.175) исправио недостатке претходних заштитних система.

Патентом “Метод ваздушног транспорта” (пат. бр. 1.665.113), Тесла је искомбиновао предности хеликоптера и авиона у летилицу са вертикалним узлетањем, што представља једну од најзанимљивијих области којом се бавио. Ово су уједно били и последњи патенти које је Тесла објавио. 
 
Комутатор за динамо електричне машине (патент бр. 334 823)
Комутатор за динамо електричне машине (патент бр. 334 823)

Циљ овог патента је спречавање појаве варничења код динамо-електричних машина која настаје услед пок…

Прочитај цео чланак
Електромагнетски мотор (патент бр. 381 968)
Електромагнетски мотор (патент бр. 381 968)

Овај изум представља унапређено решење проблема претварања електричне енергије у механичку. Он омогу…

Прочитај цео чланак
Систем дистрибуције електричне енергије (патент бр. 381 970)
Систем дистрибуције електричне енергије (патент бр. 381 970)

Овај проналазак омогућава да се струја из једног извора расподели на већи број потрошача тако да се…

Прочитај цео чланак
Начин добијања једносмерних из наизменичних струја (патент бр. 413 353)
Начин добијања једносмерних из наизменичних струја (патент бр. 413 353)

Циљ овог патента је проналажење начина за усмеравање или претварање наизменичних струја у једносмерн…

Прочитај цео чланак
Ротор за електричне машине (патент бр. 417 794)
Ротор за електричне машине (патент бр. 417 794)

Циљ овог патента је производња ротора високог степена електричног искоришћења, чија је изградња једн…

Прочитај цео чланак
Електромагнетски мотор наизменичне струје (патент бр. 433 700)
Електромагнетски мотор наизменичне струје (патент бр. 433 700)

Овим патентом Тесла је унапредио класе електромотора код којих обртање настаје услед прогресивног кр…

Прочитај цео чланак
Систем електричног осветљења (патент бр. 454 622)
Систем електричног осветљења (патент бр. 454 622)

Овим патентом Тесла је допринео унапређењу направа за електрично осветљење. Открио је да се најефика…

Прочитај цео чланак
Намотај за електромагнете (патент бр. 512 340)
Намотај за електромагнете (патент бр. 512 340)

Циљ овог патента је повећање корисности навојака без скупих кондензатора. Тесла је открио да у свак…

Прочитај цео чланак
Апарат за производњу озона (патент бр. 568 177)
Апарат за производњу озона (патент бр. 568 177)

Унапређивањем дотадашњих изума и апарата, Тесла долази до високонапонских електричних пражњења, која…

Прочитај цео чланак
Метода и апаратура за произвођење струја високе фреквенције  (патент бр. 568 179)
Метода и апаратура за произвођење струја високе фреквенције (патент бр. 568 179)

Још један од Теслиних патената које је научник током година усавршавао, и на који се односи више пат…

Прочитај цео чланак
Апаратура за произвођење електричних струја високих фреквенција и напона (патент бр. 568 176)
Апаратура за произвођење електричних струја високих фреквенција и напона (патент бр. 568 176)

У време Теслиног рада, електрична енергија се преносила искључиво у облику једносмерне струје. Такав…

Прочитај цео чланак
Електрични упаљач за гасне машине (патент бр. 609 250)
Електрични упаљач за гасне машине (патент бр. 609 250)

Овај изум има намену у уређајима за чији рад је потребно направити варницу. За то се користи направа…

Прочитај цео чланак
Начин управљања и апаратура механизма за управљање покретним пловним објектима или о возилима (патент бр. 613 809)
Начин управљања и апаратура механизма за управљање покретним пловним објектима или о возилима (патент бр. 613 809)

Оно што разликује овај патент од свих система до тада који су обезбеђивали управљање механизмом, јес…

Прочитај цео чланак
Систем за пренос електричне енергије (патент бр. 645 576)
Систем за пренос електричне енергије (патент бр. 645 576)

Од самих почетака употребе електричне енергије па до данас пренос енергије остварује се путем електр…

Прочитај цео чланак
Начин појачавања и искоришћења ефеката који се преносе кроз природне средине (патент бр. 685 953)
Начин појачавања и искоришћења ефеката који се преносе кроз природне средине (патент бр. 685 953)

Овај изум је донео побољшање у начину коришћења ефеката који се преносе кроз природне средине до нек…

Прочитај цео чланак
Начин коришћења енергије зрачења (патент бр. 685 958)
Начин коришћења енергије зрачења (патент бр. 685 958)

Извесна зрачења (ултраљубичаста светлост, катодни и рендгенски зраци) имају својство да да електричн…

Прочитај цео чланак
Систем за сигнализацију (патент бр. 725.605)
Систем за сигнализацију (патент бр. 725.605)

Циљ овог проналаска је да се превазиђу недостаци и да се велики број предајних и пријемних станица о…

Прочитај цео чланак
Турбина (патент бр. 1 061 206)
Турбина (патент бр. 1 061 206)

Овај изум омогућава претварање енергије кретања флуида у механички рад (ротационо кретање) или обрат…

Прочитај цео чланак
Громобран (патент бр. 1 266 175)
Громобран (патент бр. 1 266 175)

Теслин громобран представља унапређен систем за заштиту од удара грома који се по својој конструкциј…

Прочитај цео чланак
Вентилски цевовод (патент бр. 1 329 559)
Вентилски цевовод (патент бр. 1 329 559)

Циљ овог патента је омогућавање протока флуида у једном смеру и блокирање протока у другом смеру без…

Прочитај цео чланак
Метод ваздушног транспорта (патент бр. 1 665 113)
Метод ваздушног транспорта (патент бр. 1 665 113)

Све до објаве овог патента постојала су два решења за ваздушни транспорт: хеликоптер и авион. Тесла…

Прочитај цео чланак
Повратак на врх стране