Хотел Маргери

Хотел Маргери (HOTEL MARGUERY  1923) - Тесла је у хотелу Сент Риџис плаћао велику ренту у износу од 15$ дневно. С обзиром да је хотелу дуговао скоро 3000 $, био је принуђен да га напусти. Преселио се у Хотел Маргери, са западне стране Парк Авеније.
Повратак на врх стране