Teslini citati

„Većina ljudi je tako obuzeta mislima o spoljnjem svetu i sasvim sklona da zaboravi na ono što se događa u njima samima. Prerana smrt miliona ljudi prvenstveno se vezuje za ovaj uzrok. Čak i oni koji o tome vode računa, prave zajedničku grešku da izbegavaju prividne i ignorišu prave opasnosti.

(Moji prvi izumiteljski napori, Electrical Experimenter)

„Novac ne predstavlja toliku vrednost koliko mu je čovek pripisao. Sav svoj novac ja sam ulagao u eksperimente pomoću kojih sam došao do novih pronalazaka, omogućujući čovečanstvu nešto lakši život.“

(U poseti Nikoli Tesli, Dragislav L. Petković, Politika, 27. april 1927)

„Nema nikakve sumnje da, od svih sila trenja, ona koja najviše usporava ljudsko kretanje jeste neznanje.“

(Problem uvećanja ljudske energije, Century Illustrated Magazine, 1900)

„Od svih beskrajno raznolikih pojava koje priroda pruža našim čulima, nijedna ne ispunjava naš um sa toliko velikim čuđenjem kao to neshvatljivo složeno kretanje koje mi, u njegovoj sveukupnosti, nazivamo ljudskim životom.“

(Problem uvećanja ljudske energije, Century Illustrated Magazine, 1900)

„Današnji naučnici misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da bi mislio jasno, ali isto tako može misliti duboko i biti poprilično lud.“

(Radio Power Will Revolutionize the World, Modern Mechanics and Inventions, July 1934)

„Bakterija slave je postojala u tom starom gradu. Drugi su se inficirali ali ja sam se izvukao!“

(Moji izumi, Electrical Experimenter, 1919)

 “Iako sam naučnik, duboko verujem u etičke aspekte vegetarijanstva, i slažem se sa velikim misliocima prošlosti da se naša civilizacija ne može uzdignuti iznad sopstvenog klanja zvanog rat sve dok ne napustimo klanice u kojima čovek vodi večite ratove protiv nevinih životinja.”

(Moji izumi, Electrical Experimenter, 1919)

“Bez nade nema zadovoljstva u nauci i sve dok čovek nema ideala ne može biti srećan. Religiozni ideal je veoma blagorodan i čini se da su veliki reformatori, koji su davno postavili pravila ponašanja, bili u pravu u svom zaključku da su mirna egzistencija i kontinualno napredovanje čovekovo u suštinskoj zavisnosti od koncepcije Boga.” 

(Problem uvećanja ljudske energije, Century Illustrated Magazine, 1900)

“Veliki je čovek onaj koji svojim umnim darovima i sposobnostima natkriljuje ostale ljude, koji kao što pčela prikuplja med, prikuplja znanje i otkriva nove istine, ali sve to kruniše ljubavlju prema čovečanstvu da mu pomogne da što pre izađe iz beda koje ga pritiskuju: straha, gladi, neznanja, bolesti.” 

(Nikola Tesla u intervjuu Vladislavu Saviću, 1919)

“Napori pronalazača prvenstveno su usmereni spasavanju života.“

(Moji izumi, Electrical Experimenter, 1919)

“Moramo da budemo umereni i kontrolišemo svoje apetite i sklonosti u svakom pogledu. To je upravo ono što radim već dugi niz godina, uspevajući da ostanem mlad i duhom i telom. Apstinencija nije bila uvek po mome ukusu, ali prijatna iskustva koja sada stičem moja su velika nagrada.”

(Moji prvi izumiteljski napori, Electrical Experimenter)

“Sve što je bilo veliko u prošlosti bilo je ismevano, osuđivano, suzbijano, sputavano – samo da bi iz borbe izronilo još snažnije i pobedonosnije.”

(The Transmission of electrical energy without wires as a means for furthering peace, Electrical World and Engineer, 1905)
Povratak na vrh strane