Logičko kolo I – Patent i primena

Logičko kolo I – Patent i primena
1902. godine Tesla je razvio i patentirao logičko kolo I, kritični element svakog današnjeg digitalnog računara, preciznije preteču današnjih tranzistora i procesora. Tesla je svoju zamisao zaštitio patentima «Sistem signalizacije «  (System of Signaling) i « Metod signalizacije » (Method of Signaling). Osim što opisuju logičko kolo I, ova dva patenta navode i osnovu tehnike za prenos podataka u sistemima proširenog opsega bežične komunikacije poznatim kao frekventno skakanje i multipleks sa frekvencijskom raspodelom kanala.  Američki patentni zavod je zvanično odobrio ova dva patenta 17. marta i 14. aprila 1903. godine, pod patentnim brojevima 0,723,188 i 0,725,605.

Logičko kolo predstavlja sklop koji je u mogućnosti da izvrši osnovne logičke operacije: I, ILI, NE, kao i njihove kombinacije. Logička kola u zavisnosti od tehnologije, mogu biti mehanička, hemijska, elektronska, optička,… Većina logičkih kola ima dva ulaza i jedan izlaz. U svakom posmatranom momentu, signal na ulazu se može naći u jednom od dva binarna stanja: niskom (0) i visokom (1), koja odlikuju različiti nivoi napona. Budući da je ovde reč o strujnim kolima, u većini logičkih kola, nisko stanje predstavlja obično signal od približno 0 V, dok je više stanje približno signal od 5 V.

Tesla je ovaj patent prvobitno upotrebio krajem osamdesetih godina XIX veka na modelu broda na daljinsko upravljanje. U to vreme, njegova skrivena tehnologija oličena u logičkom kolu I sastojala se u originalnoj metodi za kodiranje i dekodiranje elektromagnetskih talasa unutar samog uređaja. Ono što je bilo neophodno takvom sistemu bio je sklop u uređaju koji bi, u zavisnosti od različitih signala, davao različitu reakciju, drugim rečima: logičko kolo.
 
Nikola Tesla je septembra 1898. godine u njujorškom Medison Skver Gardenu prikazao novi izum: brod na daljinsko upravljanje. To je bila prva javna demonstracija bežičnog daljinskog upravljanja u istoriji, i samim tim je, po Teslinim rečima, izazvala „senzaciju kakvu nije napravio nije drugi moj izum“. Tesla je iskoristio tekuću izložbu elektronike da predstavi svoj novo otkriće koje je nazvao „teleautomaton“. Neki svedoci su smatrali da Tesla pri eksperimentu koristi kontrolu uma.

Pojedinosti tehničke prirode navedeni su u njegovom patent 613,809 pod naslovom “metod i uređak za upravljanje mehanizmom pokretnih plovila ili vozila“ (“Method of and Apparatus for Controlling Mechanism of Moving Vessels or Vehicles”). Tesla je ovde pokazao kako radio signali mogu da dovedu do operacija na daljinu „bez neposrednih žica, kablova ili drugog oblika električne ili mehaničke veze sa predmetom, izuzev prirodnog medija u prostoru“.  Smatra se da je ovo ujedno i prvi prototip robota.

Mada je Tesla predvideo široki spektar primene svojeg robota na daljinsko upravljanje, uključujući prenos predmeta na daljinu kao i uspostavljanje komunikacije sa nedostupnim oblastima i njihovo istraživanje, on je oprezno, a ko ne i s optimizmom, zaključio da je vojni potencijal njegovog otkrića ravan nuli. U svojoj patentnoj prijavi napisao je da je njegova “najveća vrednost biti u tome što će zbog izvesne i neograničene destruktivnosti, dovesti do uspostavljanja i održavanja trajnog mira među narodima”.

Sam mehanizam primene Teslinog patenta se sastoji u sledećem: Bežični prenos signala se ostvaruje pomoću predajnika koji emituje signal određene frekvencije i prijemnika koji je podešen da primi signal na toj frekvenciji. Logičko kolo I predstavlja tačno definisan uslov kada će se obaviti izvesna radnja ili operacija u uređaju po prijemu signala. Teslin brod na daljinsko upravljanje posedovao je dva predajnika različitih frekvencija i dva uparena prijemnika sa svaki predajnik pojedinačno. Plovidba broda (u vidu funkcija pokretanja elise i upravljanja kormilom) bila je moguća samo kad se na prijemnicima broda istovremeno registruju oba signala na pojedinačnih predajnika. Upravo je to rezultat logičke operacije « I », tj. na njoj zasnovanog logičkog kola « I », jer se izlazni signal pojavljuje isključivo u slučaju kad su na oba njegova ulaza primljeni visoki signali. Ukoliko bi se na brodu registrovao samo pojedinačno jedan od oba signala, brod se ne bi pokrenuo.

Model Teslinog broda sa funkcionalnim logičkom kolom I nalazi se i u zbirci Muzeja Nikole Tesle u Beogradu.
 

Other Patents

Komutator za dinamo električne mašine (patent br. 334 823)
Komutator za dinamo električne mašine (patent br. 334 823)

Cilj ovog patenta je sprečavanje pojave varničenja kod dinamo-električnih mašina koja nastaje…

Read entire article
Elektromagnetski motor (patent br. 381 968)
Elektromagnetski motor (patent br. 381 968)

Ovaj izum predstavlja unapređeno rešenje problema pretvaranja električne energije u mehaničku…

Read entire article
Sistem distribucije električne energije (patent br. 381 970)
Sistem distribucije električne energije (patent br. 381 970)

Ovaj pronalazak omogućava da se struja iz jednog izvora raspodeli na veći broj potrošača tako…

Read entire article
Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja(patent br. 413 353)
Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja(patent br. 413 353)

Cilj ovog patenta je pronalaženje načina za usmeravanje ili pretvaranje naizmeničnih struja u jednos…

Read entire article
Rotor za električne mašine (patent br. 417 794)
Rotor za električne mašine (patent br. 417 794)

Cilj ovog patenta je proizvodnja rotora visokog stepena električnog iskorišćenja, čija je izg…

Read entire article
Elektromagnetski motor naizmenične struje (patent br. 433 700)
Elektromagnetski motor naizmenične struje (patent br. 433 700)

Ovim patentom Tesla je unapredio klase elektromotora kod kojih obrtanje nastaje usled progresivnog k…

Read entire article
Sistem električnog osvetljenja (patent br. 454 622)
Sistem električnog osvetljenja (patent br. 454 622)

Ovim patentom Tesla je doprineo unapređenju naprava za električno osvetljenje. Otkrio je da se najef…

Read entire article
Namotaj za elektromagnete (patent br. 512 340)
Namotaj za elektromagnete (patent br. 512 340)

Cilj ovog patenta je povećanje korisnosti navojaka bez skupih kondenzatora. Tesla je otkrio da u sv…

Read entire article
Aparat za proizvodnju ozona (patent br. 568 177)
Aparat za proizvodnju ozona (patent br. 568 177)

Unapređivanjem dotadašnjih izuma i aparata, Tesla dolazi do visokonaponskih električnih pražn…

Read entire article
Metoda i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije (patent br. 568 179)
Metoda i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije (patent br. 568 179)

Još jedan od Teslinih patenata koje je naučnik tokom godina usavršavao, i na koji se o…

Read entire article
Aparatura za proizvođenje električnih struja visokih frekvencija i napona (patent br. 568 176)
Aparatura za proizvođenje električnih struja visokih frekvencija i napona (patent br. 568 176)

U vreme Teslinog rada, električna energija se prenosila isključivo u obliku jednosmerne struje. Taka…

Read entire article
Električni upaljač za gasne mašine (patent br. 609 250)
Električni upaljač za gasne mašine (patent br. 609 250)

Ovaj izum ima namenu u uređajima za čiji rad je potrebno napraviti varnicu. Za to se koristi naprava…

Read entire article
Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili o vozilima (patent br. 613 809)
Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili o vozilima (patent br. 613 809)

Ono što razlikuje ovaj patent od svih sistema do tada koji su obezbeđivali upravljanje mehani…

Read entire article
Sistem za prenos električne energije (patent br. 645 576)
Sistem za prenos električne energije (patent br. 645 576)

Od samih početaka upotrebe električne energije pa do danas prenos energije ostvaruje se putem elektr…

Read entire article
Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine (patent br. 685 953)
Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine (patent br. 685 953)

Ovaj izum je doneo poboljšanje u načinu korišćenja efekata koji se prenose kroz prirod…

Read entire article
Način korišćenja energije zračenja (patent br. 685 958)
Način korišćenja energije zračenja (patent br. 685 958)

Izvesna zračenja (ultraljubičasta svetlost, katodni i rendgenski zraci) imaju svojstvo da da elektri…

Read entire article
Sistem za signalizaciju (patent br. 725.605)
Sistem za signalizaciju (patent br. 725.605)

Cilj ovog pronalaska je da se prevaziđu nedostaci i da se veliki broj predajnih i prijemnih stanica…

Read entire article
Turbina (patent br. 1 061 206)
Turbina (patent br. 1 061 206)

Ovaj izum omogućava pretvaranje energije kretanja fluida u mehanički rad (rotaciono kretanje) ili ob…

Read entire article
Gromobran (patent br. 1 266 175)
Gromobran (patent br. 1 266 175)

Teslin gromobran predstavlja unapređen sistem za zaštitu od udara groma koji se po svojoj kon…

Read entire article
Ventilski cevovod (patent br. 1 329 559)
Ventilski cevovod (patent br. 1 329 559)

Cilj ovog patenta je omogućavanje protoka fluida u jednom smeru i blokiranje protoka u drugom smeru…

Read entire article
Metod vazdušnog transporta (patent br. 1 665 113)
Metod vazdušnog transporta (patent br. 1 665 113)

Sve do objave ovog patenta postojala su dva rešenja za vazdušni transport: helikopter…

Read entire article
Back to top