Strazbur

Edisonova kompanija poslala je Teslu u Strazbur da popravi instalacije električne centrale na železničkoj stanici, gde je prilikom puštanja centrale u pogon u prisustvu nemačkog cara Viljema I došlo do havarije.
 
U to vreme počinje i sa praktičnim eksperimentima u izradi i poboljšanju svog elektromotora naizmenične struje, i pravi model prvog dvofaznog indukcionog motora naizmenične struje bez četkica. Zajedno sa Teslom, na njegovim eksperimentima radio je i njegov prijatelj Sigeti, koji je iz Budimpešte stigao za njim prvo u Pariz a zatim i u Strazbur. Po uspešno završenom poslu popravljanja centrale Tesla se u proleće 1884. godine vraća u Pariz  i nakon nekoliko neuspešnih pokušaja da zainteresuje tamošnje industrijalce za svoj novi izum odlučuje da, na preporuku Čarlsa Bečelora, ode u Ameriku.
 
Tesla parobrodom Saturnia prvo kreće za Liverpul, da bi se 28. maja 1884. godine ukrcao na brod City of Richmond koji je išao ka Njujorku. 
 
Back to top