Smiljan

Tesla je rođen u Smiljanu, selu u Lici, blizu grada Gospića. U vreme kada je Tesla rođen Smiljan je bio na teritoriji Vojne krajine, graničog područja Habzburške monarhije, čija je uloga bila odbrana Austrije od turskih upada i kontrola migracija stanovništva sa turskih teritorija. Ovo područje imalo je specijalni status i bilo pod direktnom upravom cara (odnosno Beča). S obzirom da su ove teritorije zbog svog položaja ostajale bez znatnog dela svog stanovništva, austrijske vlasti su rado prihvatale sve hrišćane koji su pokazali volju da napuste Otomansku imperiju i postanu podanici Beča.
 
Jedan od oficira koji su služili carevini bio je i Josif Tesla, stric Nikole Tesle, čiji je otac bio narednik u Napoleonovoj vojsci. Josif je imao dve sestre i brata Milutina, Teslinog oca. Prezime Tesla sretalo se uglavnom samo u Lici. Josif je završio vojnu školu i bio istaknuti matematičar i često je provodio vreme u razgovarima sa sinovcem Nikolom. Parohijska kuća u kojoj je Nikola rođen nalazila se odmah pored pravoslavne crkve u kojoj je njegov otac Milutin obavljao svoju svešteničku dužnost.
 
Tesla je u prvi razred osnovne škole krenuo u rodnom Smiljanu, ali se porodica preselila u Gospić kada mu je bilo sedam godina, jer je njegov otac prmešten u novu parohiju. Sam Tesla je o ovom premeštaju pisao u člancima, kasnije objavljenim u autobiografskoj knjizi „Moji izumi“:
 
Za mene je ta promena prebivališta bila prava nesreća. Skoro da mi je srce prepuklo što sam morao da se rastanem od svojih golubova, kokošaka i ovacai našeg predivnog jata gusaka, koje bi se ujutro vinule ka nebu, a vraćalo sahranilišta pri zalasku sunca u bojnoj formaciji, toliko savršenoj da bi i eskadron najboljih avijatičara današnjice mogao da se postidi. U našoj novoj kući osećao sam se kao zatvorenik, posmatrajući čudne ljude koje sam video kroz prozorske roletne“.
 
 
Ovaj period Teslinog života na selu Smiljanu, svakako je uticao na kreativnu snagu mladog Nikole. Preseljenje u Gospić  nateralo ga je da se suoči sa varoškom sredinom, što je za njega bilo potpuno novo iskustvo. 
Back to top