Povratak u Ameriku

Po povratku u Ameriku, Tesla nastavlja svoj rad i nakon predavanja u Filadelfiji i Sent Luisu, učestvuje i na velikoj Kolumbijskoj izložbi u maju 1893. godine , u Čikagu. Ovaj svetski sajam ujedno je bio i proslava četiri stotine godina od otkrića Amerike. Atrakacija tog sajma bila je nešto što se desilo prvi put u povesti čovečanstva, a reč je o osvetljavanju izložbenih paviljona i okoline električnom strujom, koje je obezbedilo Vestinghausovo električno društvo. Tesla je za tu izložbu pripremio niz eksperimenata kojima je oduševio posetioce. U avgustu Tesla je održao predavanje na Kongresu električara, među kojima su bili prisutni i Helmholc i Pupin.
 
Oktobra 1893. godine objavljeno je da će projekat izgradnje hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima raditi Vestinghausovo društvo. U naredne dve godine završena su tri generatora, koji su izgrađeni na osnovu trinaest patenata od kojih su devet bili Teslini. Tesla je bio pozvan na svečano obeležavanje puštanja u rad elektrane na Nijagari 12. januara 1897. godine.
 
Posle Kolumbijske izložbe, Teslini dani bili su ispunjeni naporima da razradi aparaturu za proizvodnju visokofrekvetnih struja i da razradi ideju bežičnog prenosa električne energije. Nagli prekid istraživanja u domenu radija desio se 13. marta 1895. godine, kada mu je izgorela laboratorija. Sva oprema, instrumenti i dokumenta uništeni su u požaru. U pomoć mu je, nakon katastrofe, pritekao Adams, šef Morganove grupe koja je radila na izgradnji centrale na Nijagari. Tesla osniva novo društvo, seli se u novu laboratoriju i već od jula počinje sa radom.
 
Tesla je u novoj labaratoriji započeo istraživanja u oblasti iks-zraka i nastavio započeta ispitivanja predajnika i prijemnika u oblasti radio talasa. Kada je 1897. godine uobličio neka istraživanja u ovom polju, prijavio je dva patenta (pat. br. 649.621, pat. br. 645. 576) na kojima se zasniva radio-tehnika. Ova dva patenta biće kasnije i predmet sudskog spora koji se vodio na Vrhovnom sudu u SAD u tri navrata, 1916., 1935. i 1943., kada je i ustanovljeno da u Markonijevom patentu nema ničeg novog čega do tada nije bilo u patentima Tesle, Stona i Lodža.
 
Tesla je javno prikazao svoj radio-sistem 1898. godine, tako što je sagradio model broda kojim je upravljao bežičnim putem preko niza radio impulsa. Prezentaciju je održao u bazenu u velikoj dvorani Medison Skver parka, u vreme održavanja Godišnje elektro-tehničke izložbe. Tesla je patentirao ovaj model broda sa teleupravljanjem, 1900. godine ali je ljudima tada bilo teško da shvate pravu vrednost ovog izuma.
 
Tesla sve više eksperimentiše sa visokim naponima i zbog opasnosti odlučuje se da sagradi novu labaratoriju u kojoj će moći da proizvodi napone veće od četiri miliona volti, koliko je uspeo da proizvede u Njujorku. 
Back to top