Povratak iz Pitsburga

Po povratku iz Pitsburga, Vestingausovo električno društvo radilo je na planu elektrifikacije SAD-a, dobijalo velike poslove ali i upadalo u finansijske teškoće zbog nadolazeće ekonomske krize. Pored toga, Edisonove pristalice koristile su svaku priliku da umanje vrednost sistema naizmeničnih struja , predstavljajući javnosti ovaj sistem kao izuzetno opasan. Nekoliko javnih ekcesa, poput spaljivanja živih životinja na trgovima, kao i uvođenje električne stolice za izvršenje smrtne kazne, javno je rušilo reputaciju Teslinog izuma i Vestinghausove firme. Udruživanje Tomson-Hjustonovog društva sa Edisonovom kompanijom u jednu firmu koja je nazvana General Electric uticalo na to da Vestinhaus dobije ozbiljnu konkurenciju. Takvi odnosi sve više su uticali da se „rat struja“ nastavi.
 
U ratu struja Tesla je koristio struje visokih frekvencija i visokog napona, naspurot tome što je Edison tvrdio da su naizmenične struje visokih frekvencija opasne po život. Da bi dokazao suprotno, Tesla je propuštao struju kroz svoje telo na javnim mestima i pokazao bezospasnost svog sistema.
 
Nakon predavanja po nazivom „Eksperimenti sa naizmeničnim strujama visoke frekvencije i njihova primena u veštačkom osvetljenju“ koje je Tesla održao 20. maja 1891. godine, na Kolumbija koledžu u Njujorku, Tesla je dobijao mnogobrojne počasti i laskave ponude koje je odbio. Ovo predavanje je bilo bitno, jer je u njemu Tesla razmatrao prirodu elektriciteta i izrazio je pretpostavku da je isti povezan sa molekularnim delovanjima. Izveo je ekspereimente koji su otkrili novi svet struja visokih frekvencija i visokih napona. Oktobra iste godine, a na predlog osam članova Udruženja elektroinženjera Velike Britanije, Tesla je postao inostrani član Udruženja, čiji je predsednik tada bio Vilijam Kruks. On ipak odlučuje da prihvati pozive Udruženja iz Velike Britanije i Francuskog društva za fiziku i odlučuje se za posetu Evropi 1892. godine.
Back to top