Pariz (1889)

Prva Teslina poseta Evropi, nakon odlaska u Ameriku, bila je u septembru 1889. godine, kada je posetio Svetsku izložbu u Parizu, koja je bila posvećena stogodišnjici francuske Republike. Uoči otvaranja izložbe završena je izgradnja čuvene Ajfelove kule i Tesla je prisustvovao spektaklu otvaranja. Na toj izložbi paviljon je imala i Kraljevina Srbija, i smatra se da je to bila jedna od značajnih izložbi na kojoj je Srbija učestvovala. Tesla se u Parizu sastao sa ujakom Petrom Mandićem, s kojim je potom došao u Gospić u posetu majci. Tom prilikom je posetio i vodopade reke Gacke i Plitvička jezera, da bi proverio mogu li se iskoristiti za dobijanje električne energije.
Back to top