Pariz

Nakon što je 1882. godinetelefonska centrala u Budimpešti promenila vlasnika, Ferenc Puškaš zapošljava Teslu u Parizu kod svoga brata Tividara, gde je radio u Edisonovom kontinentalnom društvu, preduzeću za proizvodnju elektromotora na jednosmernu struju i izgradnju električnih centrala. Teslino zaduženje je bilo da radi na popravci nedostataka Edisonovih električnih centrala,  putujući po Nemačkoj i Francuskoj.
 
U Parizu je živeo na jugu u siromašnom kvartu Sen Marso, u bulevaru Sent Marsel, koji se nalazio blizu reke Sene. U ovom periodu, kako piše u Mojim izumima, plivao je u Seni svako jutro pre posla, obilno se hranio i  putovao popravljajući Edisonove centrale jednosmerne struje.  U to vreme, Pariz je bio kulturno sedište Evrope ali i jedan od centara nauke i inženjerstva. Tesla je govorio francuski i pokušavao je da zainteresuje poslovne ljude za svoj pronalazak generatora naizmenične struje.  Brzo se istakao i u Edisonovom kontinentalnom društvu, gde ga je zapazio Čarls Bečelor koji je vodio Edisonovu firmu u Parizu, i koji mu je kasnije dao preporuku i pismo kojim se po dolasku u AmerikuTesla obratio Edisonu.
 
Međutim pre odlaska u Ameriku, Tesla je 1883. godine zbog svog poznavanja struke ali i nemačkog jezika, poslat u Strazbur, gde je boravio više od godinu dana.
Back to top