Njujork

Tesla je 6. juna, 1884. godine stigao u luku za imigrante, u Kasl Gardenu na Menhetnu u Njujorku. Imao je 28 godina. U to vreme, u Njujorku je bila privođena kraju izgradnja Bruklinskog mosta i građeni su poslednji delovi Kipa slobode.
 
Prva Teslina iskustva u Americi vezuju se za Edisona i za rad u njegovoj firmi.  U Mojim izumima, Tesla pominje da mu je susret sa Edisonom bio nezaboravan doživljaj u životu. U početku je radio na poslovima na koje se navikao radeći u Edisonovom kontinentalnom društvu u Evropi. Posebno se dokazao kod popravke generatora na brodu Oregon, koji nije mogao da isplovi zbog kvara. Tesla je u teškim uslovima uspeo da izvrši potrebne popravke i nakon uspešno završenog posla brod je isplovio rano ujutru, a Tesla je na povratku sa broda sreo Edisona i njegove saradnike, koji su krenuli na posao. Čuvši da je uspešno izvršio popravke, Edison je bio iznenađen i nakon toga drugačije posmatrao Teslu. Tesla je kod Edisona radio do 1885. godine, kada je zbog Edisonovog neuspenjenog obećanja u vezi sa visinomnovčane naknade za njegov rad i Edisonove nezainteresovanosti za sistem naizmeničnih struja, napustio fabriku.
 
Upoznavši advokata za petente Lemjuela Serela, Tesla počinje sa crtanjem i prijavljivanjem patenata. Istovremeno upoznaje ljude koji su pokazali interesovanje za lučno osvetljenje i pristaje da sa njima osnuje kompaniju za osvetljenje i proizvodnju (The Tesla Electric Light and Manufacturing Co.), sa sedištemu Nju Džersiju. Iako su podržali Teslu u iskorišćavanju i patenatiranju njegovih izuma i poboljšanja iz oblasti lučnog osvetljenja, ljudi koji su sa njim vodili komapniju nisu bili zainteresovani za ostale Tesline izume. Tesla biva izbačen iz svoje komapnije i ostavši bez novca bio je prinuđen da se snalazi i, između ostalog, kopa kanale da bi zaradio sebi za život.
 
Tokom tog rada predvodnik radne ekipe ga je upoznao sa menadžerom Western Union kompanije Alfredom K. Braunom , koji je pokazao interesovanje za Tesline ideje i ubrzo je osnovana još jedna kompanija sa njegovim imenom Tesla Electric Company,  aprila 1887. godine. U svojoj novoj labaratoriji u ulici Liberti, Tesla brzo realizuje sve bitne tipove motora i generatora novog sistema polifaznih naizmeničnih struja.
 
 U oktobru 1887. godine, Tesla je počeo da podnosi patente na osnovne pronalaske ovog sistema, a u maju naredne godine, održao je predavanje pred Američkim institutom elektroinženjera pod nazivom „Novi sistemi motora i transformatora naizmenične struje“, gde je objasnio prednosti naizmeničnih struja u odnosu na jednosmerne. Dobre karakteristike ovog motora, komentarisao je i profesor Vilijem Entoni sa Kornel univerziteta , koji je rekao da ovaj izum, s obzirom da je prvi motor tog tipa, potvrđuje talenat njegovog kontruktora.  Ovo predavanje odjeknulo jesnažno u američkoj javnosti , jer je uzdrmalo dotadašnje Edisonove napore da se sistem jednosmernih struja usvoji kao univerzalni metod korištenja električne struje za osvetljenje i prenos energije. Sa ovim novim sistemom Edison bi izgubio veliki broj poslova i pretrpeo bi ogroman gubitak.
 
Sa druge strane, postojala je grupa inženjera koja se bavila naizmeničnim strujama. Među njima je bio i Džordž Vestinghaus koji je već imao neke patente koji su koristili naizmeničnu struju, ali bio mu je potreban pogodan motor. Vestinghaus se odmah zainteresovao za saradnju sa Teslom i otkup patenata. Tesli je bilo utoliko lakše, jer je Vestinghaus pored toga što je bio pronalazač, bio i odličan biznismen i raspolagao je potrebnim kapitalom, kontaktima i vezama koje su bile neophodne za realizaciju bilo kog pronalaska. Sklopivši ugovor, Vestinghaus je otkupio oko 40 Teslinih patenata na skoro sve elemente polifaznog sistema. 
Back to top