Liberti 89

Prva laboratorija nalazila se u ulici Liberti 89 sa kancelarijama u Južnoj petoj aveniji 33-35, nedaleko od Edisonovih radionica (Liberty St.). Pomoćnici u otvaranju ove labaratorije bili su Alfred Braun i Čarls Pek a za asistenta je uzeo svog vernog prijatelja Antonija Sigetija
Back to top