Kolorado Springs

Teslinu nameru da otvori novu labaratoriju podržao Leonard E. Kertis, član Električnog društva iz Kolorado Springsa. On mu je predložio da laboratoriju izgradi na svom zemljištu, gde će dobiti svu potrebu električnu energiju. Finansijsku pomoć dobio je od Džona Džejkoba Astora, vlasnika hotela Valdorf Astorija, u kome je Tesla dugo boravio. Od te pomoći Tesla je sagradio labaratoriju i ispunio je novom opremom i instrumentima. Laboratorija je bila dimenzija 30 h 30 metara a u sredini prostorije nalazio se veliki Teslin transformator, sa primarom prečnika 15 metara, koji se kroz otvor u krovnoj konstrukciji nastavljao u antenu sa metalnm kuglom na vrhu.
 
Tokom boravka u Kolorado Springsu, Tesla je vodio dnevnik od 1. juna 1899. godine do 7. januara 1890. godine. Poslednja faza eksperimentalnog rada u Kolorado Springsu zabeležena je nizom fotografija.
 
U toku ovog boravka podneo je četiri patenta na prijemnike koji koriste „metod akumulacije“. Usavršavanja koja je radio u Kolorado Springsu, zapravo su nastavak i proširenje ranijih radova. Teslin dnevnik je dokument koji na izvarendan način ilustruje metod njegovog rada.
 
Back to top