Hotel Governor Klinton

Hotel Governor Klinton (HOTEL GOVERNOR CLINTON 1930) - Od Tesle je zatraženo da napusti hotel Pensilvanija pošto su se ostali gosti žalili na izmete njegovih “letećih pacova”, a i zato što je kasnio sa rentom i dugovao oko 2,000.00$. Teslin prijatelj, B.A. Behrend mu je pomogao i otplatili su dug pa se Tesla preselio u hotel Gavernor Klinton. 
Back to top