Hotel Alta Vista

Hotel Alta Vista (HOTEL ALTA VISTA 1899) - Tesla dolazi u Kolorado Springs sedamnaestog maja 1899. godine, da bi nastavio eksperimente sa visokim frekvencijama pošto mu je laboratorija u Njujorku postala mala za radove. Odseo je u hotelu Alta Vista u sobi 207. Pošto je lift u hotelu bio stariji, Tesla je izabrao ovu sobu prvenstveno jer je njen broj deljiv sa brojem tri, a i zato što se nalazila na prvom spratu. Zamolio je sobaricu da mu donosi osamnaest čistih peškira dnevno jer je, kako joj je objasnio, radije sam brinuo o svojoj sobi.
Back to top