Hidroelektrana na Nijagarinim vodopadima

Hidroelektrana na Nijagarinim vodopadima bila je prva eklektrana koja je uvela sistem naizmeničnih struja na svetu. Za njenu izgradnju odgovorni su Nikola Tesla i Džordž Vestnghaus koji su sklopivši ugovor ugradili mašine napravljene po Teslinim patentima indukcionog motora i sistema polifaznih struja u celini. Naizmenična struja iz ove elektrane prvi put je preneta do grada Bafala 1896. godine.
 
Danas je od stare elektrane na Nijagari ostala sačuvana Adams stanica, koja je dobila ime po Edvardu Adamsu, inženjeru Edisonvog kontinentalnog društva koji je učestvovao u ugradnji Teslinih mašina. Oko osam miliona turista sa američke i oko dvadeset miliona sa kanadske strane godišnje poseti ovu stanicu koja je pretvorena u turističku atrakciju. 
Back to top