Hidroelektrana Jaruga

Hidroelektrana Jaruga je druga najstarija hidroelektrana na svetu i prva komercijalna hidroelektrana u Evropi. Sagrađena je na reci Krki u Austro-Ugarskoj monarhiji, tj. na današnjoj teritoriji Hrvatske. Ova hidroelektrana, pod svojim prvim nazivom Krka – Šibenik, puštena je u pogon 28. avgusta 1895, samo tri dana nakon puštanja u pogon prve svetske hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima. Turbinu, dva generatora i transformator izradilo je mađarsko preduzeće Gantz. Ime Jaruga I dobija 1903. godine, u vreme kada se gradi veća hidroelektrana Jaruga II.  Ovo je bila prva centrala sagrađena u Hrvatskoj  i koristila je Teslin sistem naizmenične struje, koji je rođen samo 100 km od mesta na kom je izgrađena hidrocentrala.
Back to top