Grac

Nakon što se oporavio od kolere, Tesla nastavlja svoje školovanje u Gracu od 1875. godine, na Politehničkoj školi, poznatijoj kao Joanneum (ova ustanova i dalje postoji i jedan je od najvećih fakulteta primenjenih nauka u Austriji). Stipendiju je dobio od Karlovačkog vojnog okruga. Kasnije se za stipendiju obraćao (1876. i 1878) i Matici srpskoj iz Novog Sada, ali je oba puta bio odbijen.
 
U ovom periodu, više od pola godine živeo je u domu u Atemskoj ulici br. 8 sa Kostom Kulišićem. Tokom prve godine studija, pokazao se kao najbolji student , a najviše se posvećuje fizici, matematici i mehanici. Aktivno se uključio i u rad književno-akademskog društva „Srbadija“, pred kojim  je pročitao svoj prvi samostalni rad „O kapilarnim cevima“, kasnije štampanom u almanahu Društva, koji je izlazio u Novom Sadu.
 
Profesori su ga jako hvalili ali su istovremeno bili i zabrinuti zbog Teslinog prekomernog rada. Zbog podsmeha ostalih studenata, Tesla počinje da se kocka i da do kasno u noć ostajeu Botaničkoj bašti, omiljenom kafeu studenata, igrajući bilijar, šah i karte. To je izazvalo veliku zabrinutost kod Teslinih roditelja, ali i ostavilo traga na njegovo studiranje.
 
On je 1878. godine isključen sa Politehničke škole, jer nije položio sve predviđene ispite i izgubio je stipendiju. Pošto ga je Matica srpska odbila po drugi put, iznenada odlučuje da ode u Maribor, u potrazi za zaposlenjem. Tesla nikada nije diplomirao na Politehničkoj školi u Gracu.
 
Back to top