Bežična telekomunikacija

Bežična telekomunikacija
Nikola Tesla započeo je svoj rad na bežičnoj telekomunikaciji još 1983. godine a sistematizuje taj rad 1919. u svom članku “Ground and Air System for Wireless Telecommunications”. Pred Frenklinovim Institutom 1983. godine je demonstrirao nacrt bežičnog prenosa kroz zemlju. Godine 1900. u svom projektu "Svetski sistem", opisuje u 12 tačaka bežični Internet, mobilnu telefoniju i GPS, opisujući svoj projekat sledećim rečima:

“Ovaj izum je bio jedan od mnogih izuma obuhvaćenih mojim "Svetskim sistemom" bežičnog prenosa koji sam, po povratku u Njujork 1900. godine počeo da komercijalizujem. Neposredna svrha ovog mog poduhvata jasno je u kratkim crtama data u tehničkom opisu toga vremena iz koga navodim sledeće: "Svetski sistem" je kombinacija izumiteljevih originalnih otkrića u toku dugotrajnog perioda istraživanja i eksperimentisanja. Ne samo što putem bežičnog prenosa ovaj sistem omogućava da se trenutno i precizno prenese bilo koji signal, poruka ili znak u sve krajeve sveta, već se isto tako uspostavlja veza između postojećih telegrafskih, telefonskih i drugih signalnih stanica, a da pri tom niukoliko ne mora da se menja njihova sadašnja oprema. To znači da telefonski pretplatnik može odavde da pozove bilo kog pretplatnika na Zemljinoj kugli i da razgovara sa njim. Jedan prijemnik, ne veći od ručnog sata, omogućiće mu da čuje, bilo da se nalazi na kopnu ili moru, govor, odnosno muziku iz nekog drugog mesta, bez obzira na njegovu udaljenost.”

U članku "The Future of the Wireless Art" 1908. godine, Nikola Tesla predviđa: "Uskoro će biti moguće, na primer, da poslovni čovek u Njujorku diktira uputstva koja će se istog trena otkucana pojaviti u Londonu ili negde drugde. Moći će sedeći za svojim stolom da razgovara s bilo kojim telefonskim pretplatnikom u svetu. Biće potrebno samo nošenje instrumenta pristupačne cene ne većeg od sata, koji će svom nosiocu omogućiti da čuje bilo gde na moru ili kopnu na udaljenosti od hiljadu milja. Moći će da se sluša ili šalje govor ili pesma u najudaljenije krajeve sveta. Na isti način bilo koja vrsta slike, crteža ili štampane stvari moći će da bude transferovana sa jednog na drugo mesto. Milionima takvih instrumenata moći će da se upravlja iz jedne jedine stanice. Tako će biti krajnje jednostavno najudaljenije krajeve sveta držati u međusobnom kontaktu. Pesma nekog velikog pevača, govor političkog vođe, predavanje naučnika tako će moći da budu preneseni publici raštrkanoj širom sveta."

Detaljnije o 12 tačaka na sajtu Teslina vizija interneta:
http://www.teslinavizijainterneta.rs/

Other Inventions

Logičko kolo I – Patent i primena
Logičko kolo I – Patent i primena

1902. godine Tesla je razvio i patentirao logičko kolo I, kritični element svakog današnjeg d…

Read entire article
Back to top