Podnosi tužbu protiv Markonija

U avgustu 1915. godine Tesla podnosi tužbu protiv Markonija i njegove kompanije, tražeći sudsku zaštitu svojih prava na radio. Međutim, kako je zapadao u sve veće dugove, Tesla ipak nije bio u mogućnosti da do kraja finansira pravnu borbu protiv tada već velike Markonijeve korporacije. 
Back to top