Nikola Tesla: Sasvim iskreno vaš; Vajlder Pablikejšns, Njujork., SAD. 2009.

Nikola Tesla je uistinu bio strastven i darovit čovek u svojoj pisanoj koresponendciji. Ova knjiga sabrala je prvi put četrdesetak njegovih pisama. Dok se teme prepiske kreću u širokom rasponu, njegovi korespondenti uključuju brojne rođake, poštovaoce, druge vodeće naučnike i mislioce, Markonija i Edisona... Tesla otkriva neka svoja razmišljanja, gledišta, veru i izražava svoja gledišta o ratovima, miru, dnevnim zbivanjima,...

 

Books

Nikola Tesla o svom radu sa naizmeničnim strujama (priredio Lilend I. Anderson); Tventi Frst Senčeri, Kolorado, SAD. 1992.

Read entire article

Moji Izumi; Elektrikal Eksperimenter, Njujork. SAD. 1919

Read entire article

Od Kolorado Springsa do Long Ajlenda : dnevnik istraživanja

Read entire article

Prepiska sa rodbinom; Muzej Nikole Tesle, Beograd, Srbija. 1993.

Read entire article

Nikola Tesla: Sasvim iskreno vaš; Vajlder Pablikejšns, Njujork., SAD. 2009.

Read entire article

Dnevnik iz Strazbura 1883-1884; Muzej Nikole Tesle, Beograd, Srbija. 2002

Read entire article

Slavko Bokšan: Nikola Tesla, Život i dela; Matica srpska, Novi Sad, Srbija. 1927

Read entire article

Margaret Čejni: Tesla, čovek van vremena; Prentis Hol, Nju Džersi, SAD. 1989.

Read entire article

Džon Reclaf, Lilend I. Anderson: Bibliografija dr Nikole Tesle; Tventi Frst Senčuri Buks, Kolorado, SAD. 1995.

Read entire article

Vladimir Pištalo: Tesla, portret među maskama. Agora, Zrenjanin, Srbija. 2008

Read entire article

Džon O’Nil: Nenadmašni genije: Život Nikole Tesle; Vošbern, Njujork, SAD. 1944

Read entire article

Robert Lomas: Čovek koji je izumeo dvadeseti vek: Nikola Tesla, Zaboravljeni genije elektriciteta; Hedlajn Buk Pablišing, London, UK. 1998.

Read entire article

Tomas Komerford Martin: Izumi, Istraživanja i zapisi Nikole Tesle; Elektrikal endžinir, Njujork, SAD. 1893

Read entire article

Branimir Jovanović: Teslin čudesni svet. Vulkan, Beograd, Srbija. 2014

Read entire article

Branimir Jovanović: Tesla: Duh, delo, vizija. Frimental, Beograd, Srbija. 2001

Read entire article

Grupa autora - urednik Aleksandar Protić. Nikola Tesla- put mira. Tesla Memorijalni projekat, UNESKO Centar za mir, Energetski inovacioni centar Teslianum. Beograd, Srbija. 2015

Read entire article
Back to top